Als ik…

     Boek

Als ik… is een mijmerboek voor kinderen van 3 tot 7 jaar over een boompje
dat eerst iets van de wereld wil zien, voordat het gaat groeien.

tekst: Eva van Leeuwen
illustraties: Vivienne van Leeuwen
ISBN 978 90 78824 03 9
Formaat 270 x 220 mm
Full colour
Gebonden boek: € 11,95

Het begon met een prentenboek dat ik samen met mijn zus Vivienne en Eindeloos uitgevers maakte en werd later uitgewerkt in een lesprogramma.

Met het boek Als ik… als uitgangspunt schreef ik voor Cultuureducatie Amstelland een lesprogramma voor de onderbouw, een eerste kennismaking met theater(maken).

     Lesprogramma

Als ik… is een eerste kennismaking met theater en dans. Hoe kom je tot een voorstelling en wat gebeurt er in een theater? In de eerste drie lessen bereiden de leerlingen zich voor op hun eerste kostuumrepetitie; de eerste repetitie waarin op het toneel en met kostuums wordt gewerkt.

Deze kostuumrepetitie, de vierde les, vindt plaats op de Muziek- en Dansschool Amstelveen. Daar zullen de leerlingen meemaken wat het is om op een podium te staan; wat de rol is van het publiek en wat die van de artiesten en hoe het is om te werken met licht, geluid en maskers.

Les 1: Eerste lezing

Les 2: Het instuderen van de tekst (het lied)

Les 3: Het instuderen van de dans

Les 4: De kostuumrepetitie