Bewegende beelden

Bewegende beelden gaat over kinetische kunst, een kunststroming waarin beweging centraal staat.

Les 1 is een klassikale les op school. In deze les zien de leerlingen hoe kunstenaars door de eeuwen heen probeerden om beweging zichtbaar te maken. In het tweede deel maken ze kennis met kunstenaars die bewegende beelden (sculpturen/machines/mobiles) maakten. Ze zien welke manieren deze kunstenaars gebruikten om die beelden in beweging te zetten; stroom, wind en fysieke kracht.

De tweede les wordt gegeven in het Museum Jan van der Togt, door medewerkers van het museum. De leerlingen gaan kijken naar de windmobiles en de klokken van Rob Brunnmayer. In vervolg op de eerste les gaan de leerlingen nu zelf experimenteren met het in beweging zetten. De klas wordt in groepen verdeeld en deze groepen leggen een klein parcours af waarin ze experimenteren met onder andere magnetisme, mechaniek en wind.

De derde en laatste les wordt weer op school gegeven en is een verwerkingsles waarin de leerlingen zelfstandig een opdracht uitvoeren. De voorgaande lessen worden kort besproken en er wordt terugverwezen naar het zichtbaar maken van beweging door middel van herhaling (les 1). De leerlingen gaan nu zelf een phenakistiscoop (wonderschijf) maken – een voorloper van de projector – en leren zo hoe je iets kunt laten bewegen door een snelle opeenvolging van stilstaande beelden.

Meer informatie