Ik praat in kleuren

Een van de definities van poëzie is: het via de taal oproepen van beelden, gevoelens of zelfs muziek. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Welke woorden roepen welk beeld op en is dat bij iedereen gelijk? In dit lesprogramma gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen beeldtaal.

Ik praat in kleuren bestaat uit drie lessen waarvan de tweede in de bibliotheek plaatsvindt. In de eerste les zien de leerlingen – aan de hand van gedichten van leeftijdsgenoten – dat er veel verschillende soorten gedichten zijn. Deze les eindigt met het verzinnen van nieuwe woorden. De tweede les gaat over het illustreren van een gedicht: met muziek, een illustratie of door de manier waarop je het voorleest. In de laatste les maken de leerlingen zelf gedichten.

Drie lessen over poëzie waarin opvallend weinig gerijmd wordt.

Meer informatie