Met de Zonnebloemen op tournee

Voor het Van Gogh Museum verzorgde ik de Zonnebloemlezingen voor Van Lanschot Bankiers. In deze lezing wordt kort een beeld geschetst van de artistieke ontwikkeling van Vincent van Gogh. Daarna gaan we wat dieper in op de Zonnebloemen, waarom zijn die zo belangrijk in het oeuvre van Van Gogh?