’t Fort

We hebben een video gemaakt voor het lesprogramma ’t Fort van Cultuureducatie Amstelland. Dit programma gaat over ’t Fort aan de Drecht (bij Uithoorn), een van de 46 forten van de Stelling van Amsterdam. In de eerste les op school bereiden de leerlingen zich voor op het bezoek, ze krijgen informatie over het Fort en leren de basisvaardigheden van het fotograferen. Land van glas verzorgt het informatieve filmpje en de basisinstructie fotografie.

Met Charlie Dumerniet (camera) en Pearl Lavitt (presentatie)

Meer informatie